Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Politica de confidentialitate

 1. Datele personale colectate
   Putem colecta următoarele categorii de date personale de la dumneavoastră: adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, etc.

 2. Scopul colectării și utilizării datelor personale
   Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale în principal pentru următoarele scopuri:

 • procesarea comenzilor și livrarea produselor sau serviciilor solicitate
 • furnizarea de asistență și suport clienți
 • comunicarea cu dumneavoastră și oferirea de informații relevante
 • îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre
 • marketing și promovare, în măsura în care aveți consimțământul prealabil
 • respectarea obligațiilor legale aplicabile
 1. Divulgarea datelor personale către terți Putem dezvălui datele dumneavoastră personale către terțe părți în următoarele situații:
 • furnizori de servicii care ne asistă în operațiunile noastre de afaceri, cum ar fi procesarea plăților sau serviciile de livrare
 • autorități publice sau instanțe de judecată, în măsura în care este necesar pentru a respecta obligațiile legale aplicabile
 • în cazul în care aveți consimțământul prealabil pentru o astfel de divulgare
 1. Transferul datelor personale în afara Spațiului Economic European (SEE) În cazul în care transferăm datele dumneavoastră personale în afara SEE, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

 2. Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să solicitați:

 • Accesul la datele personale pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră și informații suplimentare despre modul în care sunt utilizate;
 • Corectarea oricăror date personale inexacte sau incomplete;
 • Ștergerea datelor personale, în anumite circumstanțe;
 • Restricționarea procesării datelor personale, în anumite circumstanțe;
 • Opunerea la procesarea datelor personale, în anumite circumstanțe;
 • Portabilitatea datelor personale către altă entitate, în măsura în care este aplicabil.
 1. Durata de păstrare a datelor personale Vom păstra datele dumneavoastră personale doar pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

 2. Măsuri de securitate Ne angajăm să protejăm datele dumneavoastră personale și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, utilizarea sau dezvăluirea acestora.

Pentru informații suplimentare despre modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate disponibilă pe website-ul nostru sau să ne contactați utilizând informațiile de contact furnizate mai sus.